Sissy Boy Hoofdkantoor in Amsterdam
Dumky de Wilde
Dumky de Wilde
Marketing Director

“We matchen materialen en bedrijven op prijs, milieu én sociale impact”

“Een datingsite voor materialen is het”, zegt Maayke Damen van Excess Materials Exchange (EME). “Het is een match van vraag en aanbod, van materialen en hergebruikopties. Zo zorgen we dat wat de ene partij als afval ziet, voor de andere partij waarde oplevert.” Het bekende voorbeeld is de koffiedrab die een prima voedingsbodem is voor paddestoelen, maar ook tulpen die vermalen worden tot pigment voor verf zijn een voorbeeld. En in de bouwsector is het vaak nog directer. Veel bouwmaterialen uit gesloopte gebouwen kunnen direct of na een kleine bewerking worden hergebruikt in nieuwe gebouwen.

Dat principe van circulariteit zie je ook terug in de Sustainer Homes modules. Een boomerang-vormig element zorgt ervoor dat we zonder schroeven een stevige hout-houtverbinding kunnen maken waarmee het makkelijker wordt om een element te vervangen of te hergebruiken. Circulariteit al in het ontwerp meenemen zorgt er bijvoorbeeld voor dat de Sustainer Homes modules in het Sissy-Boy hoofdkantoor opnieuw gebruikt worden als het bedrijf verhuist.

We helpen bedrijven zich klaar te maken om op grote schaal materialen uit te wisselen en secondair in te kopen.

Om ervoor te zorgen dat materialen hun waarde blijven behouden en meerdere levens kunnen leiden bedacht Maayke in 2010 het grondstoffenpaspoort. Met zo’n paspoort kan bijvoorbeeld een compleet gebouw in kaart worden gebracht en krijgen de materialen een nieuwe bestemming. Dat is maar een van de vele barrières die de EME weg probeert te nemen. Op juridisch, financieel, en accountancy gebied moet er nog veel gebeuren. Een van de pijlers van de EME is veiligheid. “We gebruiken blockchain technologie waarmee bedrijven op een veilige manier bedrijfsgevoelige informatie kunnen uitwisselen”, zegt Maayke. “We helpen bedrijven zich klaar te maken om op grote schaal materialen uit te wisselen en secondair in te kopen.”

Het platform faciliteert daarin door verschillende variabelen in de matches mee te nemen. “Zo krijgen we optimale matches waarbij naast de prijs ook de milieu en sociale impact van een transactie wordt meegenomen.”

En die schaal is nodig, want de Nederlandse ambitie is om in 2030 de helft van de materialen in de Nederlandse economie secundair te laten zijn en in 2050 zelfs 100%. De bouwsector gaat daarin nog een stap verder en wil in 2023 al 100% circulair aanbesteden. Voorlopig richt de EME zich vooral nog op de grote afvalstromen omdat daar de meeste impact kan worden gemaakt, maar wellicht wordt over een aantal jaar ook je huisvuil hergebruikt.

DELEN

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email